Room Design Gallery

 

დიზაინ პროექტირება
 

სიახლეები

 

დიზაინი პროექტი ეს არის თქვენი იდეების, სურვილებისა და მოთხოვნების განსახიერება თქვენი სივრცის დიზაინისთვის , შექმნა თანამედროვე ინტერიერი ნიშნავს ერთდროულად პასუხი გასცე რიგ მოთხოვნებს, რომელიც ორგანულად ითავსებს ამოცანათა მთელ კომპლექსს – ფუნქციურს, მოცულობით – სივრცობრივს, ინჟინრულ – ტექნიკურსა და მხატვრულ – ესთეტიკურს

გალერეა რუმ დიზაინში  ნებისმიერი ამოცანის გადაწყვეტა ხდება ყველა შემადგენელი ნაწილის ურთიერთკავშირის გათვალისწინებით სადაც საფუძვლიანად უნდა იქნას შესწავლილი მოძრაობის გრაფიკა , სივრცეების ზონირებად დაყოფა და თანმიმდევრობა, ესთეტიკური და ფსიქოლოგიური გარემო, ბუნებრივი და ხელოვნური განათება, ავეჯი , გათბობა, ვენტილაციის გეგმები , იატაკები და გამწვანების ელემენტების ჩართვა, მხოლოდ ყველა საკითხის კომპლექსურად გადაწყვეტის შედეგად შეიძლება მოვიპოვოთ ოპტიმალური ფორმისა და მაშტაბის, აკუსტიკის, განათების და ფერითი გადაწყვეტის სპეციფიკურ კანონზომიერებები

ადამიანები განსხავდებით ერთმანეთისგან როგორც ჩაცმის ასევე  ინტერიერის  მოწყობის გემოვნების მიხედვთ ,  ამიტომ გამოცდილი დიზაინერი აუცილებლად უნდა მიხვდეს თუ ამა თუ იმ დამკვეთს რა ესაჭიროება და როგორ გარემოში იგრძნობს თავს უკეთესად  თავისი ოცნების სახლის დიზაინის  შესაქმნელად. 

არსებობს ინტერიერის დიზაინის სხვა და სხვა ტიპები ,  ყველაზე პოპულარული კი გახლათ ; ამერიკული ; თანამდერობვე (Contemporary ) ; მინიმალიზმი,  მოროკანული , ფრანგული,  ბოჰემური , იტალიური , ინდუსტრიული , სკანდინავიური, ტროპიკული , რეტრო , რუსტიკული ,  ვინტაჯური ,  “ warm space  “  და „ cool space “  ინტერიერის ტიპები,    რომლის ისტორიის ცოდნას,  სწორად შექმნას და მოწყობას უდიდესი  მნიშვნელობა აქვს კონკრეტული ფართის და ადმიანების გემოვნების მიხედვით , რადგან  არქიტექტურა და დიზაინი ერთამნეთის განუყოფელი ნაწილია ,  ხშირად თითვეულ სტილის  გამოყენებას ჭირდება თავისი სივრცე , სიმაღლე და კედლების განლაგება,  რომლესაც  საბოლო ჯამში დასრულებულ სახეს აძლევს განათება ( განთებსი არქიტექტურა )  რომლის სწორად ცოდნა და გამოყენება უმნიშვნელოვანესი ნაწილია იდიალური გარემოს შესაქმნელად რათა მშვიდად და ბედნიეარდ იგრძნოთ თავი თქენ სასურველ გარემოში, რადგან სილამზე  როგორც იტყვიან არის დეტალებში.