Room Design Gallery
 
 

 

Blog & News

­
­
­

სიახლეები

 

 

 


 

სასატუმროების პროექტირება - დიზიანი და მშენებლობა

ბლოგი რჩევები

ერთ ერთი მნიშვნელოვანი და სერიოზული საკითხია , რომელიც შეიძლება რიგ სირთულეებთან იყოს დაკავშირებული , როგორიცა საძირკვლების სწორად განსაზღვრა , ფუნქციონალურად სართულების მიხედვით დაყოფა და კომინიკაციების სისიტემები , რომელთაგან თითვეულს მრავალი ნიუნასები აქვს და მოითხოვს დეტალებისადმი ზუსტ ორგანიზებას და ყურადღებას

ამ სტატიაში განვიხილავთ სასტუმროს დიზიანის და მშენებლობის ისეთ მნიშვნელოვან ასპექტებს როგორიცაა; ოთახების ფუნქვიონალური გამიჯვნა , კონცეფციის შექმნა და დიზაინი , ეს არის ის საკითხი რაც ჩვენ ყველაზე მეტად გვხდება სამუშაო რეჯიმის და გამოცდილების მიხედვით და გვინდა გაგიზიაროთ ჩვენი აზრები

01

ოთახების  ფორმირება

სასტუმროს ან სასტუმროების  მშენებლობის დროს და შესაბამისად  ოთახების ფუნქციონალურად გამიჯვნის დროს საჭიროა ვიფიქროთ იმაზე თუ რა უნდა გაკეთდეს მასთან დაკავშირებით, როგორი სტილის და ფორმების უნდა იყოს ოთახები და შესაბამისად დაიგეგმოს ბიუჯეტი რომელივ მაქსიმალურად სწორად იქნება გათვლილი დამკვეთის ინტერესებზე

მაგალითად, იდეალურ  იდიალურ სასტუმროში აუცილებელია რომ იყოს  გრძელი დერეფნები მთელი სიგრძის მანძილზე და ამ დერეფნის ორივე მხარეს ჩვენ უნდა გვქონდეს ოთახები ,  ამ ტიპის განლაგების დამატებითი უპირატესობა არის გარანტია იმისა, რომ თქვენ შეასრულებთ სახანძრო უსაფრთხოების მოთხოვნებს, სადაც  საგანგებო  სახანძრო გასასვლელების ხელმისაწვდომობა იქნება შესაბამისი სიგანის

02

ფანჯრების ფორმირება

როგორც წესი, სასტუმრო ოთახების რაოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს ფანჯრების რაოდენობას. ეს არის ერთგვარი სასტუმროებში ცხოვრების მთავრი და აუცილებელი ნორმა  ,

თუ ჩვენ სასტუმროს აშენება გვინდა  იმ თვალსაზრისით რომადგილმდებარეობა, იყოს ქალაქის ცენტრში ან რომელიმე  ხმაურიანი გამზირზე ან ქუჩის მონაკვეთში  აქ მთელი რიგი არქიტექტურულ - კულტურული მემკვიდრეობის ნორმების დაცვა იქნება საჭირო და ჩვენ არ შეგვიძლია რაიმე სახის ცვლილება, მგალითად როგორიცაა არქტიტექტურული გადაწყვეტილებები ფასადის  და  ფანჯრები  

ბლოგი რჩევები

ერთ ერთ ჩვენ მიმდინარე პროექტის გეგმაზე შეგიძლიათ იხილოთ კონკრეტული სასტუმროს ოთახი სადაც
ორი ფანჯარაა ჩასმული იმისთვის  რომ ოთახს ქონდეს მაქსიმალური ბუნებრივი განთება ,
სივრცის შეგრძნება და კომფორტი, რომლიც თანმედროვე ამერიკულ სტილშია გადაწყვეტილი

03

ბიუჯეტირება და დაგეგმარება

ჩვენ ყოველთვის ვცდილობთ ხარჯების შემცირებას მინიმუმამდე რადგან  ეს არის ჩვენთვის ყველაზე  გონივრული და სწორი ისეთ მასალებზე რაც საშუალებას მოგვცემს რომ გაკეთდეს ეკონომია სწორად . ჩვენ შეგვიძლია გარკვეული თანხების დაზოგვა  კონკრეტული  სამუშაო ფაზების მიხედვით , მაგრამ ეფექტურობა უნდა იყოს მაქსიმალური , მაგალითად სადაც დავიწყეთ ახალი სასტუმროს მშენებლობა დადავგეგმეთ 46 ოთახი, პირველრიგში აქცენტი გავაკეთეთ ფუნქიონალურად სწორად გამიჯვნაზე და შემდგომ იმ მასლებზე რაც აუცილებელია რომ ყოფილიყო ხარისხიანი , შემდეგ დაიგეგმა დიზაინი და მთავრი მისაღები ლობი და რეცეფციონი ,  რომ მაქსიმალური ეფექტური ყფილიყო პიველი შესვლისთანავე სტუმრებისთვის სივრცე და მიგვეცა მაქსიმლაური სიმყდროვე და კომფორტი , ოთახების რიცხვი კი ჯამში გვაზრდეთ 10 ით , რაც  მოგების თვალსაზრისით მკაფიო უპირატესობაა, როგორც კომფორტის ასევე  მოგების განსხვავებული დონოს მიხედვით რაც მანსარდის სწორად დაგეგმარებსი და შესაბამისი კომფორტული დიზაინის კვალობაზე მოხერხდა 

04

მანსარდა

არ შეგეშინოთ შეადრებით დაბალმა  ჭერმა და პატარა ფანჯრებმა ,  სტუმარებს ხშირად იზიდავს სხვენში ნომრის დაჯავშანა  , განსაკუთრებით იმ ქალაქებში, როგორიცაა სანკტ-პეტერბურგი ან პარიზი, ეს ქალაქები განსაკუთრებული ფერითა და ხიბლითაა ცნობილი . აქ საინვესტიციო ფონდის  გამოყენების რაციონალიზმი აუცილებელია: სახურავის ფანჯრის გახსნაზე ხარჯებიოდენობა რომელიც მხოლოდ შენობაში დარჩენილი დანაზოგის მცირე ნაწილია.

ბლოგი რჩევები

05

დიზიანი  

როგორც თავში ვისაუბრეთ პროექტირება არის ერთ ერთი უმნიშვნელოვანესი საკითხი  რათა მაქსიმალურად მეტი სივრცე გამონათვისუფლდეს თავის სათავსოებით და ამავე დროს არ იყოს ოთახებიც არაპრაქტიკული და ვიწრო , შესაბამისად პარალელურად იქმნება დიზიანი და ზონირება ოთახების რათა სწორად გადაწყდეს პარალელურ რეჯიმში სამუშაო გეგმების დანმტკიცება ,  მოცემულ სურათში აქცენტი და დიზაინერულისტილი სასტუმროს კონცეფციიდან გამომდიანრე  გაკეთებულია თანამედროვე ნახევრად ამერიკულ დიზაინზე სადაც ასევე გხვდებათ ლოფტის ელემენტებიც , საბოლოო ჯამში კი ოთახები გამოვიდა სასიამოვნო უცხო და ექსრტრავაგანტული,  განასაკუთრებულ ეფექს საწოლი, რომაული ფარდები  და კარის მომწვანო მობალოტნო ფერი იძლევა , რაც სტუმრებისთვის ხალისიან მშვიდ და კონცეპტუალურ განწყობას ქმნის,  რომელიც კონტრასტულად გადადის კედლების მუქ რუხ ფერში , ნატურალურ აგურით მოპირკეთებულ ლამაზ კედელთან ერთად .

ბლოგი რჩევები